Nimi

Tingimused

MTÜ NOBLASULPS KORD
1. MTÜ Noblasulps (edaspidi Noblasulps) pakub võimalust tegeleda taliujumise harrastamisega Noblessneri sadama territooriumil talvisel perioodil. Noblasulps taliujumiskeskuses ootavad Sind riietusruumid, pesemisvõimalus, saun, valgustatud vettemineku koht ja loomulikult jahe merevesi.

2. Karastamisel on mitmeid tervist parendavaid omadusi, kuid kaasnevad ka erinevad riskid, millest tulenevalt enne esimest talisuplust tuleb kindlasti nõu pidada perearstiga. Eriti oluline on nõu pidada külastajatel, kellel on varasemalt olnud veresoonkonnaga või südamega seotud terviseprobleeme. Pääsme sotamisega kinnitad, et Sinu oskused ja tervislik seisund võimaldab kasutada Noblasups teenuseid.

3. Noblasulps taliujumiskeskus on koht, kus end karastada. Inimvõimete piiride testimine ning kaaslastega võistlemine külmataluvuse osas ei ole lubatud. Merevesi on jahe ning vees ollakse lähtuvalt sisetundest. Meeles tuleb pidada, et vesi on sadama territooriumil 4-7 meetrit sügav ning vettemineku kohast kaugemale kui 20 meetrit ujumine on keelatud. Ohutuse tagamiseks on soovituslik püsida kai vahetus läheduses, et vajadusel oleks võimalik kaist või redelist kinni haarata.

4. Noblasulps soosib tervislikke eluviise. Eelnevast tulenevalt ei ole suitsetamine, narkootilises joobes viibimine ega kangete alkohoolsete jookide tarvitamine Noblasulps ruumides lubatud. Noblasulps ruumides on keelatud viibida ebakaines olekus. Joobeseisundis olles võtad endale kogu teenuse kasutamisest tuleneva riski.

5. Noblasulps ei vastuta külastajal tekkinud vigastuste või muude terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid. Palume vees käies olla erakordselt ettevaatlikud ning väljuda veest koheselt, kui märkate enesetundes muudatusi. Mistahes terviserikete ilmnemisel helistage koheselt hädaabinumbrile 112 ja paluge abi läheduses olevatelt inimestelt.

6. Külastajate turvalisuse tagamiseks on Noblasulps territooriumil osaliselt videovalve.

7. Noblasulps keskust külastades ära jäta isiklikke asju, käepaela ja väärtesemeid valveta. Noblasulps ei vastuta valveta riietusruumi jäetud isiklike asjade eest. Telefon, dokumendid, raha, võtmed ja muud väärtuslikud esemed soovitame ujumise ajaks võtta kaasa kai peale.

8. 30 päeva või hooaja pääsme soetanud isikud saavad isikliku käepaela, mis tagab ligipääsu Noblasulps riietusruumidele. Käepaela palume kanda iga külastuse ajal kogu külastuse kestvuse jooksul, et oleks tagatud riietusruumi ligipääs. Kui mistahes põhjusel riietusruumi ligi ei pääse palume koheselt pöörduda riietusruumide kohal asuvasse kontorisse. Pääsme soetamisel palume kontrollida tagastusraha koheselt peale ostu sooritamist. Hilisemaid pretensioone ei aktsepteerita. Pääsmete eest tasutud raha ei tagastata ega tasaarveldata olenemata põhjusest.

9. Riietusruumi sisenedes võta palun välisjalanõud jalast ning jäta need ukse juurde. Palun hoia puhtust. Vajadusel kasuta riietusruumides olevaid koristusvahendeid või teavita Noblasulps personali. Noblasulps ruumides on raseerimine ja pediküüri tegemine keelatud. Riietusruumides võib tekkida olukord, kus vastassoost Noblasulps personal teeb oma tööd korra ja puhtuse tagamiseks. Palume mõistvat suhtumist, Kõigil Noblasulps keskuse külastajatel on kohustus kanda ujumisriideid.

10. Sauna külastamisel palume arvestada, et tulenevalt suurest temperatuuri vahest merevee ja sauna vahel võib enesetunne halveneda. Enesetunde muutumisel tuleb saunast koheselt väljuda, puhata ja tarbida piisavas koguses vett. Saunades on keelatud kasutada mett, soola, saunavihtasid või muid aromaatseid või määrivaid aineid. Kuna saunas on mehed ja naised koos, palume saunas viibida ujumisriietega.

11. Noblasulps personalil on õigus Noblasulps korra järgimata jätmisel või personali korralduste eiramisel pääsme kehtivus ajutiselt või lõplikult hüvituseta peatada. Noblasulps ei pea eraldi järelevalvet ning keskuse külastamine toimub omal vastutusel.